måndag, oktober 12, 2009

Vind och våg


Energidebatten berör atomer, biokraft, väder och vind. Lovisa är på tapeten: vi kanske får två nya atomkraftverk om det vill sig.

Den politiska processen har inte riktigt kommit igång ännu. Blir det en, två eller tre nya anläggningar?

Vi har ju även tillverkning av vindkraftsanläggningar i Lovisatrakten. Tarifferna gör att investeringarna kanske kommer igång.

Vindkraft har ju bara en marginell betydelse i Finland,

Energifrågor kommer att ha en allt större betydelse. Skogsindustrin som riktar sig mot energiproduktion. Bioenergi och -bränslen är en del av den framtid som skogsföretagen riktar sig på?
Skicka en kommentar