onsdag, september 21, 2005

Ylva, Gunvor och Malin hemsidan

Det är dukat för fest. Hemsidorna tar form, men jag skulle gärna använda produktkorten i digital form (antagligen pdf). Korten kan placeras på servern och besökarna kan ladda ner produktionformationen på sina egna maskiner och printa vid behov.

Det är möjligt att sidokomplexet ännu förändras, färger byts och uppsättningen kan bli annorlunda. Men nu har vi en utgångspunkt. Vi har ett hemsidomöte med Ylva nästa vecka och dessförinnan tar vi gärna emot era kommentarer. Ylva kunde kolla personbilderna och binda ihop namn och bild.

1 kommentar:

William sa...

Fantastic blog you got here, I fully anticipate stopping back for some great updates. I have a website and blog on top ten search engine ranking, It mainly covers gaining a top search engine ranking.