onsdag, januari 11, 2006

Affärsidé

Om din affärsidé. Enklast: En affärsidé är en idé, som man kan tjäna pengar på! Viktigast: En affärsidé måste fylla ett kundbehov!

En affärsplan ska beskriva affärsidén, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad företaget planerar att göra, verksamhetens mål och hur man tänker nå dessa.

  • Affärsplanen är i många fall det bästa sättet för entreprenören att skapa intresse för verksamheten.
Den ger potentiella investerare en realistisk bild av verksamheten, dess framtidsplaner och möjligheter. Med affärsplanen kan den som tänker starta eget samla all den information som behövs för att övertyga banker, intressenter, leverantörer, medarbetare med flera om att företaget har en bra affärsidé och en genomtänkt finansiering.
  1. Den fungerar också som kartan som du skall orientera efter under utvecklingen av det nya företaget.

  2. Affärsplanen kan liknas vid projektbeskrivningen när du söker utvecklingsanslag.

  3. Skillnaden är att här skall du beskriva de kommersiella möjligheterna och konkret beskriva de steg du tror är nödvändiga för att nå dit.
Nylands Hantverk har en marknad utanför den traditionella. Vissa produkter kunde exporteras och säljas i specialbutiker runt om i världen. Fro collectionen innehåller ett antal sådana produkter.

Inga kommentarer: