lördag, januari 28, 2006

Affärsutveckling


 1. Butik öppnas i Fiskars
 2. Strategisk planering angående framtidshantverket
 3. Arbetsgruppen kan använda bloggen som diskussionsplatform
 4. Alternativa möjligheter
  - Andleslag
  - Aktibolag
 5. Rollfördelningen mellan förening och bolag
 6. Finansiering och organisation av den nya verksamhetern
 7. Tidtabell
  - idéutveckling
  - affärsidéer
  - strategisk planering
  - seminarium
  - affärsplan
  - beslustsprocess

Inga kommentarer: