söndag, februari 05, 2006

Nätverksförsäljning

Jag tror att är helt möjlgit att sälja hantverk över Internet med hjälp av dagens billiga interaktiva utrustning. Vi har redan en längre tid övat samarbete via Internet med Ylva i samband med bygget av nätsidor. Samma arbetsmetoder kan i prinicp alla som är tillräckligt intresserad lära sig.

Some technical definitions concerning Future Sales Over Internet:
  1. The interaction platform
  2. Service-oriented architecture
  3. How to handle multichannel business processes
  4. Improved online global collaboration with partners, resellers and clients
  5. The Future Of Frö and Nylands Hantverk Data and Sales Center Automation

Inga kommentarer: