måndag, december 08, 2008

Media is the Massage

Jag berättar om en händelse och plan som kan visa sig mycket viktig för svenskfinland.

Jag träffade C. och vi talade några timmar om social media och nya möjligheter för traditionell print media att kombinera aktioner med nätverk på Internet.

Många känner en stor oro över vad som kommer att hända med traditionella tryckta tidningar: vi vet ju alla att det digitala kryper in och tar åt sig inom alla medier.

Papperstidningen har en lång ärorik historia. Globala stora tidningar kanske slutar trycka pappersversioner inom 5 till 10 år.

Allt Pappers försvinner inte. En del blir Peppar istället.

Tänk på Uusi Suomi, den konservativa tidningen som slutade men återuppstod som en Internet-version.

Hur kommer det att gå för de lokala tidningarna i svenskfinland? Vilka består? Hur många har vi kvar 2015? Har vi en, två eller flera?

Än så länge är det ingen som vet, men många har farhågor. Jag fortsätter att skriva om detta.

Inga kommentarer: