söndag, januari 18, 2009

Att bygga ett digitalt samfund

Det råder fortfarande ett mystiskt skimmer kring bloggar, social media, nätverkssamarbete och hur man bygger digitala samfund.

Man kan läsa massor med teorier och vi kan kolla otaliga fungerande exempel på nätet, men hur får man den nya digitala verkligheten att bli intressant?

Svenskfinland har ett särskilt problem. Vi är ju inte så många och därtill är vi alla utspridda längs den långa kusten.

Vasa är landets mest genuint tvåspråkiga stad. Visst talas det svenska i Lovisa, Borgå, Helsingfors, Åbo, Kristinastad och på många andra håll och orter. Trots det är den totala mängden svenskspråkiga ändå liten. Bara en liten minoritet i ett stort land med liten befolkning.

Vi har säkert massor med tvåspråkiga som också gärna kunde delta i en svensk diskussion, men dessa beställer inga finlandssvenska tidningar. Då jag i tidernas morgon bodde i Kajaana prenumererade jag på Dagens Nyheter.

Svenskatalande (två exempel)
  1. Vaasa ......................................... 14 400 (26 procent av invånarna)
  2. Helsingfors ................................ 34 500 (6,7 procent)
Hur skall vi gå till väga för att få attraktions- och dragningskraft? Kostnadsdelen kan dels kompenseras med hjälp av innehåll som skrivs av gräsrotsjournalister.

Inga kommentarer: