tisdag, april 28, 2009

Jobben kvar tror svenska företag

Svenska små och medelstora företagare ser konjunkturen som det största hotet 2009.

Trots det har en majoritet av företagarna en positiv syn på de ekonomiska förutsättningarna för det kommande året.

Helge: Jag har inte sett liknande undersökningar från Finland, men visst är det exportindustrin som drabbas värst i första skedet.

Detta enligt en undersökning från UPS där 402 små och medelstora företag deltog.

En av tre företagare ser på de kommande 12 månaderna med optimism och nästan 40 procent av företagarna tror inte att det kommer att bli någon förändring i de ekonomiska utsikterna för verksamheten på grund av det ekonomiska läget.

Helge: Hur stor betydelse har den svenska kronans devalvering? Vi har inte samma draghjälp. Euron kan förbli ett svårt problem för en lång tidsperiod.

- Statistiken är anmärkningsvärd när man tar den pågående debatten och den ekonomiska situationen i beaktande, säger Gunnar Adalberth, som är UPS nordiska försäljningschef.

- Vi har också märkt av en blandad optimism inför 2009 i kontakten med våra kunder. (FL-Net)

Helge: Det gäller att fortsätta med uppföljningen.

Inga kommentarer: