fredag, maj 15, 2009

Bankerna hoppas på vändning


Jag har experimenterat Mobil bloggning med Nokia E71.

Den ekonomiska krisen omfamnar Finland trots att våra politiker säger att allt är bra och svackan blir kortvarig.

Under de senaste veckorna har analytiker försökt tolka tecken om en förestående ändring.

Jag är inte fullt så säker. Vi diskuterar redan om en större förändring och flyttar snart från Lovisa till Sotkamo. 

En del ser ljus i mörkret.
  • Finansmarknaden har lugnat sig
  • En god cirkel kan skönjas, men försvinner det onda?
  • Otrevliga överraskningar är fortfarande möjliga
  • En hel del osäkerhet finns kvar
  • Utgångspunkterna är svaga, industriföretag minskar personal
  • Finlands BNP sjunker med 4,5 %
  • Arbetslösheten drabbar allt flera
  • Sysselsättningen sjunker även 2010
  • Jobben ökar först med långvarig tillväxt över 2 %

Inga kommentarer: