måndag, juli 27, 2009

Svensk Handel sommaren 2009

Sommareffekt ger stärkt optimism men krisen slår hårt mot semestern. Tendenserna är nog liknande i Finland. Troligen har handeln inte ännu nått botten. Arbetslösheten kommer att öka efter semesterperioden och stiger här i Finland över 300 000 från dagens 275 000 arbetslösa. Därtill är en stor mängd permitterade.

Handelsbarometern för juli 2009 visar på en framtidstro både för branschen som helhet och för den egna butiken. Även vad gäller sysselsättningen inom handeln andas handlarna en optimism.

Enligt Handelsbarometern ligger den så kallade Framtidsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i hela detaljhandeln, för första gången sedan juni 2008 på över noll. Detta innebär att andelen handlare som tror på en positiv utveckling i handeln är större än andelen handlare som tror på en negativ utveckling.

– Fler än hälften av handlarna tror nu på en försäljningsökning i den egna butiken även efter sommarmånaderna, vilket kan förklaras av den rekordlåga räntan i kombination med svag svensk valuta, säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel. (FL-Net)

Ekonomisk kris slår mot semestern

Varannan semester har påverkats av den ekonomiska krisen. Det visar en ny undersökning från Folksam. Svenskarna handlar mindre när de är ute och reser och väljer att i högre utsträckning semestra hemma i Sverige istället för att åka utomlands.

– Sifforna visar att den ekonomiska krisen tagit sig djupt in i folkhemmet. Inte bara de som direkt berörs av krisen ändrar sina res- och köpvanor utan en majoritet av svenskarna verkar hålla igen på utgifterna, säger Karin Yderling på Folksams reseskadeavdelning. (FL-Net)

Inga kommentarer: