lördag, december 19, 2009

Bokföring, elektronisk fakturering, skattelagar

E71_24.10.2009_Sotkamo 003Tidsenlig bokföringen blir allt viktigare för mindre bolag och mikroföretag. Det blir allt mera som skall skickas elektroniskt till skatteverket.

Elektronisk fakturering blir allt viktigare. Stora bolag tar snart inte emot pappersräkningar.

Företagarna kan diskutera med sina bokföringsbolag och med banker om hur snabbt de bör anpassa sig.

Mervärdesskattemeddelanden skall skickas punktligt och gärna elektroniskt eller skatteverket kan lägga ett pålägg.

Tanken är också att motarbeta den gråa ekonomin. Byggföretagen måste ta ansvar för sina underleverantörer att dom betalar mervärdesskatten.
  • Bilder: två stycken
  • Text: 4 000 tecken
  • Intervjua: bokförare, bank, företagare
  • Plats: Lovisa

Inga kommentarer: