torsdag, december 17, 2009

Generationsväxling är en komplex fråga

E71_24.10.2009_Sotkamo 099Generationsväxling inom lantbruk och småföretag är en komplex fråga. Det gäller att börja planeringen i tid.
  1. Finns det någon inom familjen som vill fortsätta?
  2. Om inte, kan företaget säljas?
  3. Vem vill köpa ett lantbruk?
  4. Förhandlingsprocessen är lång och mångsidig
  5. Prissättning av företag och verksamhet
  6. Försäljning av fastigheten, skog och mark
Formulering av en artikel med 5 000 nedslag, 2-3 bilder. Fakta med expertutlåtande. Fokusering på Strömfors. Vi tar också andra synvinklar.

Inga kommentarer: