tisdag, september 20, 2011

Drygt 70.000 nya företag i år i Sverige

2011-09-02 14.25.43 Intresset för att starta företag fortsätter att vara stort i Sverige.

Sämre konjunkturläge efter sommaren gör dock att Visma skriver ner prognosen för nystartandet något.

Trots detta beräknas 2011 bli ett nytt rekordår med drygt 70.000 nya företag, en ökning med  tio procent jämfört med i fjol.

– I prognosen för hela 2011 antas utvecklingen få lägre takt än under den senare delen av 2010, när i genomsnitt drygt 6 000 företag registrerades varje månad. Bedömningen är dels att effekten av fjolårets regelförändringar avtar, dels att konjunkturen verkar i negativ riktning, säger informationschefen Lars Fredell.

Flest nya företag kommer som vanligt Stockholms län att svara för. Där startas ett av tre nya företag. De största procentuella ökningarna förväntas i Jämtland, Värmland och Södermanland, medan de mest blygsamma spås för Kronobergs, Gävleborgs och Kalmar län. (FL-Net)

Inga kommentarer: