torsdag, september 05, 2013

Sawtec sågverk och träförädling

Välkommen till Sawtec!

Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling).

Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade.

Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag.

Välkommen till branschorganisationen för Sveriges sågverksleverantörer!

Läs mer om Sawtec »

Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling).

Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag genom följande delmål:
  • Ökade kontakter samt höjd kompetensnivå hos medlemsföretagen
  • Kraftigare påverkan gentemot andra intressenter
  • Större slagkraft i form av gemensamma projekt

Inga kommentarer: