lördag, januari 11, 2014

Butiken i ParisButik i Frankrike, Paris. För en vackrare vardag. Vår generation har genomlevt en radikal samhällsomvandling från handens arbete till en ny tidsålder med industriproduktion, välfärdssamhälle, pensioner, sjukvård, bil- och tågresor i en fossildriven ekonomi.

I diskussionerna kring naturresursutnyttjande, omvandlingen och avfolkningen av landsbygden, industrialisering av jordbruk och skogsbruk liksom i planering av gruv- och mineralprojekt väger varken kulturaspekterna eller tankar om hållbar framtida välfärd särskilt tungt.

Vi börjar nu också på allvar ana konsumtionssamhället baksidor i form av klimatstörningar, överexploatering av mark och vatten, kemisk förorening, resursbrist på många områden och undanträngning av lokala kulturer.
Inga kommentarer: