tisdag, juni 21, 2016

Kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar program med Sverige, Finland och Norden i fokus under politikerveckan i Visby.
Välkomna till våra seminarier om demokrati, migration, populism, radikalisering samt försvar och säkerhet. För ytterligare information om våra program och webbsändningar besök vår hemsida:  www.hanaholmen.fi.
Flyktingfrågan splittrar de nordiska länderna, både för att det är svårt att se gemensamma värderingar och för att den leder till problem i samarbetet på grund av fysiska gränskontroller. Hur får vi till ett verkningsfullt samarbete trots skillnaderna?

I kampen mot radikalisering och våldsbejakande extremism spelar kommunerna en avgörande roll. Om samarbetet Nordic Safe Cities där nordiska städer tillsammans kan hitta vägar att förhindra att människor vänder samhället ryggen. Vilka är de bästa vägarna för att se till att unga människor inte vänder samhället ryggen och blir motborgare istället för medborgare?

Samarbeten är en viktig del av ett lands försvars- och säkerhetspolitik och under året pågår utredningar på ämnet både i Sverige och Finland. Vilka är slutsatserna? Vilka visioner finns? Vilken relation ska Sverige och Finland ha, bortom fredstida förhållanden?

Rysslands agerade i vårt närområde har lett till ökad militär närvaro kring Östersjön och intensifierat det nordiska samarbetet på säkerhetsområdet. För en ökad rysk militär aktivitet de nordiska länderna närmare varandra?

Sverige och Finland har världsrekord i fredlig samexistens, vi har levt sida vid sida i tvåhundra år, och varit samma land före det. Vad väntar nu? Till vad behöver vi varandra?

Mängden asylsökanden i Sverige och Finland ökade märkbart 2015 på grund av läget i Mellanöstern. Hur klarar våra samhällssystem av det här? Kan flyktingkrisen leda till en systemkollaps eller kan våra länder klarar av det genom olika typer av samarbete?

Kränkningar av luftrum och påverkankampanjer, den ryska närvaron i vårt närområde är ett faktum. Hur ska vi förstå ryskt agerande och hotuppfattning? Vilka är egentligen de säkerhetspolitiska ambitionerna idag och på sikt? Hur resonerar Försvarsmakten och vad säger våra politiker?

Svenskarna är tolerantare än någonsin men trots detta är Sverigedemokraterna numera det största partiet bland svenska män. Vad skiljer och förenar rörelserna i Norden? Hur kommer populisternas agenda att se ut i framtiden?

Ansvaret för skolans huvudmän ska ses över i arbetet mot våldsbejakande extremism enligt den svenska riksdagen. Men är det verkligen skolans roll att förhindra barn och unga från att bli extremister? Och hur påverkar det skolans demokratiuppdrag och den enskilda lärarens arbete?


Inga kommentarer: