onsdag, juni 22, 2016

Narvik har växt fram kring järnmalmsexporten

Dagens moderna Narvik har till stora delar växt fram kring järnmalmsexporten. I Narvik finns bland annat en kyrka från 1925 och ett fredskapell från 1957 byggt på platsen för ett kapell som förstördes under andra världskriget.

Narvik växte upp omkring hamnen som användes och fortfarande används för utskeppning av järnmalm från gruvorna i Kiruna. Malmexporten från Narvik startade 1903. Utskeppning och relaterade verksamheter var länge huvudnäringen för staden. Staden ligger vid Europaväg 6 och 10 som fortsätter över gränsen till Sverige.

Under senare år har volymerna ökat och man ser över möjligheterna till ett dubbelspår för att kunna motsvara den ökade exporten av järnmalm från dom svenska gruvorna. En ny stadsdel, Trekanten, är under utveckling på det gamla industriområdet.

Kommunen har successivt utvecklat ett mer mångsidigt näringsliv, och satsar på att utveckla Narviks position som ett teknik- och kommunikationscentrum för norra Norge. Narvik är också ett handelscentrum för Ofoten.

Narvik har genom Ofotbanan förbindelse med det svenska järnvägsnätet och staden utgör den nordligaste stationen på det västeuropeiska järnvägsnätet. Idag bedriver SJ Norrlandståg persontrafik till Narvik, bestående av ett nattåg till Stockholm dagligen, och ett dagtåg till Luleå dagligen.


Förutom detta bedriver också LKAB malmtrafik på banan främst till Kiruna. Det går dock inga tåg inrikes Norge från Narvik.

Utanför Narvik ligger Framnes flygplats med rutter till Bodø och Tromsø. Norr om kommungränsen ligger den större flygplatsen Evenes med flyg till bland annat Oslo.

Källa: Wikipedia

Inga kommentarer: