torsdag, september 14, 2006

Blog från Seminariet

Malin presenterar tankar och idéer om försäljning av produkter. Vi har 22 deltagare. Det här är bloggen.

 1. Vilka är kunderna
 2. Hur kunderna tänker
 3. Vad kunder köper
Återförsäljaver: vilka butiker
 1. Att hitta butikerna
 2. Bygga kontakterna
Business to Business
 1. Stora möjligheter
 2. Samarbetskonsept
 3. Frö har nya produkter
Kontakta medierna
 1. Journalister skriver vad dom är intresserade av
 2. Hur Frö kunde bli synlig lokalt
Marknaderna
 1. Julmarknaden i Tammerfors: Finlands största direkförsäljningstillfälle. Folk kommer i busslass till mässan.
 2. Andra julmarknader: när, var hur?
Marknadsplan för nästa år
 1. Öst
 2. Väst
 3. Helsingfors
 4. Kontinuiteten

Inga kommentarer: