fredag, juli 04, 2008

Frö och Nylands Hantverk

Frö är ett design kollektiv och Nylands hantverk r.f. är föreningen bakom verksamheten som bl.a. har en butik i Borgå.

Frö och Nylands hantverkarna kommer från östra och västra Nyland samt svensk-Finland. Jag tror att det blir allt viktigare i framtiden att presentera designarna, hantverkarna och personerna som ligger bakom produkterna.

I butiken samlas all till en helhet, men då det gäller medierna är det säkert det personliga som intresserar journalister mera. I framtiden gäller det att få fram det
  • individuella
  • annorlunda
  • formspråkets utveckling från idé till halvfärdigt och slutgiltig form
  • vilka materialexperiment hantverkaren har gjort
  • berättelser om hur produkterna kom till (idéutvecklingen och framställningen)
  • berättelser om hur köparna känner och mår med produkterna
  • differentiering från det industriella
Slutresultat beror ändå på idéerna och varifrån de kommer. Ofta blir det bara så att man para presenterar den slutgiltiga dvs. färdiga produkten, medan kunderna gärna vill veta mycket mera om den kreativa processen.

Inga kommentarer: