måndag, oktober 27, 2008

49lights utvecklar produkter för inspirerande och effektiv webshopping

Jag lärde mig känna 49lights via Jaiku och Swedish Startups.

2 comments so far

 • mattiasj77

  Jag gillade ditt inlägg på swedish startups. Virtuella organisationer ligger mig varmt om hjärtat då man har all världens möjligheter till en effektiv distanskommunikation/organisation idag. I vårt eget företag, 49lights, sitter vi i Stockholm och i Lund utan att det känns som något direkt hinder.

  Överhuvudtaget innebär dagens kommunikation och informationsutbyte så stora möjligheter, utbildning i länder där det tidigare inte var möjligt, effektiviserad forskning och utveckling, homogenisering och därmed ökad förståelse över gränserna samt givetvis möjligheten för nästan vem som att skapa en produkt som får spridning över hela världen. :) Det lät på gränsen till för framtidsoptimistiskt, men det kan man kosta på sig att vara ibland.

  26 minutes ago by mattiasj77. Delete Mark as spam

 • visualradio

  @mattiasj77, Vi tänker nog precis lika. KK-Net har ett konto i Lovisa (90 km öst om Helsingfors) och Sotkamo (550 km norrut). Olli är för tillfället i Mexico City. Vi har ett världsomspännande nätverk som har byggts upp med hjälp av social media: bloggar, facebook, twitter, jaiku, friendfee, ning, pownce, etc. Vi utnyttjar Google Docs och Basecamp för projekt där vi har folk huller om buller på olika håll. Den finansiell krisen leder till det att lättmanövrerade, smidiga och globalt fungerande affärsidéer kommer att slå igenom. We ain't seen nothing yet! Den kritiska massan finns även där både för B-to-B, B-to-M (många) och B-to-C (consumer). För att lyckas bör vi få mera konkret i det social samarbetet. Först byggs kontakterna och så dyker nya affärsmöjligheter upp.

  Mattias, hur bra förstår stora och mindre företa i Sverige nyttan och möjligheterna som social media bjuder på?

  Här i Finland är det bara en liten minoritet som har fattat vad Web 2.0 eller Many to Many kommunikations- och samarbetsmodeller kan möjliggöra.

  Unified communication (and collaboration) som bla Cisco plus IBM bjuder på kanske öppnar storföretagens ögon, men nu är det små och medelstora som släpar efter.

  Jag är nyfiken, hur långt ni har kommit.
49lights utvecklar produkter för inspirerande och effektiv webshopping: "Affärsidé Att skapa en organisation som utvecklar webapplikationer och webtjänster med speciell inriktning mot webshoppar samt utveckla och driva egna siter. Organisation ska även tillhandahålla support kring systemen.

Koncept 49lights produkter är utvecklade i syfte att effektivisera webshoppar samt att inspirera och uppmuntra till webshopping. Målet är också ha bra kanaler för att sälja produkterna, göra reklam för siterna och skapa givande samarbeten.

Målsättningar Målsättningen är att vara det ledande företaget i Sverige gällande webshopping teknik. Att bli en välkänd aktör på internet, hos webshopparna såväl som hos kunderna och att vara en effektiv länk mellan dessa. Målet i framtiden är också att översätta våra siter till flertalet olika språk och sälja in oss på respektive lands marknad."

Inga kommentarer: