tisdag, oktober 28, 2008

Företagsmahet och lågkonjuktur

Jag har tittat på en del Svenska bloggar som behandlar företagsamhet och lågkonjuktur.
  1. Opportunity Cloud.

    Som nämnts tidigare, många som kommer på en ny affärsidé och funderar på att starta företag kring idéen tvekar så fort de upptäcker att något annat företag gjort eller gör ungefär samma sak.

    VDn på världens mest framgångsrika företag, Microsoft, resonerar lite annorlunda:

    Asked about markets, such as Internet advertising, where Microsoft is not dominant, Ballmer said, “Thank goodness! We have a chance to grow.

  2. Martin Spanar skriver även om företagandet i lågkonjuktur. Dessutom - Krisen som vi nu står inför ekonomiskt har skyndats på i och med världens öppenhet. Det positiva med det är trots allt att möjligheterna finns globalt på ett annat sätt än någonsin. Tänk förra seklets tidiga frihandel kombinerat med näst intill gratis telefoni, internet, outsourcad arbetskraft, billigt flyg, virtuella kontor. Tänk globalt istf lokalt vad gäller kunder, möjligheter och det finns kraft, pengar och låghängande äpplen att plocka!

    Tröst finns också i definitionen av entreprenörskap. I Joseph Schumpeters entreprenörskap är entreprenören är hjälten som rubbar ekvilibriet och skapar efterfrågan ur intet - creative destruction. När är behovet av den kraftern starkare än i nedgång? Simon skriver om det kognitiva överskott som skapas i dåliga tider efter downsizing eller rightsizing som det visst heter. Olyckskorpar har kraxat att det nu nationalekonomiskt är fint att landets snillen från tekniks fysik nu inte längre kanske kommer jobba med Excel på banker utan kan göra nytta för Sverige i industrin. Att jobba på din teknikstartup med nästa jpeg-algoritm eller musik-komprimeringsformat kanske kan vara den efterfrågade nyttan. Entreprenören är ju enligt andra definitioner den som reallokerar resurser till där de får störst avkastning (läs startup). Erik är inne på liknande tankar. Själva definitionen av entreprenörskap innehåller också risk och kreativetet. Var är egentligen risken när allt går bra?

Inga kommentarer: