måndag, december 15, 2008

Medborgarjournalistik och tidningarnas framtid

En framtidsverkstad som intresserar sig för hur digitala medier och traditionella pappers tidningar binds ihop, länkas för att få läsare och nätjournaliester att jobba ihop.

Medborgarjournalistik

Med hjälp av bloggar och Internet kan åsikter och kunskaper som inte får plats i den traditionella mediadiskursen få utrymme och spridning.


I "Handbok i medborgarjournalistik" diskuterar författarna Erika Augustinsson och Magnus Ljugkvist möjligheterna för den vanliga människan att delta i den offentliga samhällsdebatten.

Vi följer samma trender som alla andra i den Whida Wärlden. Det är säkert klokt att fundera hur samhällsdebatten utformas i svenskfinland då de lokala tidningarna och ledande dagstidningar inte mera ensamma kan bestämma agendan.

Trenden går från Toppstyrning -> mot "Bottom-up" där gräsrotsjournalister, medborgarjournalister och proffs samlas ihop till en större helhet. Hur denna enhet ser ut om fem år är svårt att säga. Men tänk tillbaka till 2004 och försöka skåda ända fram till 2014.
  1. Web 2.0 har kommit in i bilden
  2. Social Media har utvecklats
  3. The wisdom of the crowd börjar ta form
  4. Organisationsstrukturerna ändras (Command Control förlorar terräng)
  5. Virtuella organisationer och Enterprise 2.0 lösningar utvecklas
  6. Överlevande organisationer bör vara snabba, flexibla, självstyrand
  7. Kunskapsorganisationer bör locka kunniga medarbetare och deltagare
Men om man villa ha massor av läsare till sin blog eller sociala sidor så gäller det att ha egenskaper som Kenza berättar om i sin blog. Ho har som bäst 20 000 läsare per dag. Det är jobbigt för enskilda skrivare att få in så många per år.

Inga kommentarer: