måndag, december 15, 2008

Digitaliseringen ändrar journalistik och reklam


Digital Media experter är eniga om att papperstidningarnas tidevarv är på väg mot sin ända. Men ingen vet på riktigt när den senaste upplagan kuskas ut till tidningskiosker och postlådor.

Stora internationella tidningar kör för fullt mot totaldigitalisering av hela produktionskedjan. Press och distribution av en fysisk tidning är en dyr och mödosam process.

Den digital tidningen flyger till önskat mål i väntat format i ett ögonaböj.

Framtidsvetare tror att övergångsperioden tar fem år - och då är digitala tidningar även lönsamma reklambärare. Nu är det fortfarande papperstidningen som får betala notan. Investeringarna slussas till det digitala och den traditionella verksamheten får hopa in pengarna.

Uusi Suomi startade på nytt som en digital tidning. Iltasanomat och Iltalehti har båda satsat stort på att få ut nyheter och kvällstidningsinnehåll dygnet runt. Aftonbladet har kört för fullt i flera år och är säkert en av Nordens bästa innehållsproducenter som har en stor läsekrets utanför Sveriges gränser.
  • Pirkka Aunola från YLE om hyperlokal verksamhet här: @digitalvillages Jaikussa autoit miettimään paikallisuutta, täällä näkymää siitä, minkälaiseksi kokonaisuus muodostui! Kiitos avusta!
  • Thanks, Pirkka Aunola!
  • Här är en dagsaktuell diskussion om Finska Jaiku och dess framtid och frågan gäller skall jaikuister flytta över från Jaiku (local) till det globala Twitter plattformen
  • Skrev om diskussionen i Kauppalehti idag: Kirjoitin "Pelastakaa Jaiku Movement" blogin Kauppalehteen ja esittelin The Freezing Man konseptia. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. @matnel Twitteristä oli paljon negaa liikkeellä vain muutama kuukausi takaperin. Tämä on aaltoliikettä. Lisätään henkistä vääntöä, ehkä Googlelta irtoaa rahaa tulevaisuusprojektiin.

Den digitala tidningen behöver inte betyda en dödsdom för den lokala verksamheten. Lokala nyheter är lika intressanta även i fortsättningen, men läsekretsen kan bli flerdubbelt större.

Var skall man börja när man vill skrida från papper till digital innehållsproduktion och distribution? Miljoner frågor uppstår. Vem kan svara på dem alla på en gång? Knappast någon alls. Därför är diskussionen viktig. Vi går mot ett nya tider - som vi alltid har gjort - men en stor förändring väntar på alla som jobbar med tidningar, TV och allt som berör Internet.

Helsingin Sanomat är tvungen att minska på personalen. Reklamförsäljningen flyter inte lika bra som tidigare, berättade Kauppalehti idag. Det blir hårda tider för alla som planerar genomföra förändringar. Det ekonomiska klimatet kräver kostnadseffektivitet av alla som jobbar med transformation och framtidsprocesser.

Vi samlar en kunskapsbank som består av både information och människor som kan tackla frågor som uppstår på vägen mot det nya. Jag fortsätter att skriva mera om ämnet här.
Jag gör en notis här: C., jag tänkte att det är bra att skriva fram ett manuskript över julhelgen och så kunde vi träffas på nytt och fundera på detaljer och hur man genomför transformationen från Papper till Digital som säkert 2009 - 2015 ännu är en hybrid med både papper och digitalt i nära samarbete. Vi siktar mot en fungerande hybrid, eller hur? Olli Kallio har start på KK-Net. Han är diplomingenjör med "industrial enginering" som huvudämne. Macarena Pallares startar i januari. Hon är B.Sc. från Mexico och är inriktad på analytiska frågor, hur man mäter framsteg och bygger effektiva förändringsprocesser. Vi har i all tysthet - under flera års tid - utvecklat instrument och verktyg för förändring och bättre produktivitet som kan anpassas till frågor vi har diskuterat. Ha en bra dag.

Inga kommentarer: