måndag, februari 23, 2009

Köpmännen positiva i Sverige

Positiva signaler från köpmän i Sverige. Jag har inte sett liknande kommentarer fån våra butiksinnehavare. Kanske vi ändå har en förändring på gång?

Handelsbarometern för februari 2009 månad visar att handlarnas framtidstro stärks ytterligare jämfört med förra månadens mätning. Konkurrensen är dock stor inom detaljhandeln och de flesta handlare anser att den är hårdast från redan etablerade aktörer.

Framtidsindikatorn, som mäter tilltron till utvecklingen inom hela detaljhandeln stiger med 16 enheter. Handlarna tror dock fortfarande mer på den egna butiken än på detaljhandeln i stort. Fler handlare ser också mer positivt på antalet anställda i butikerna, detta gäller både för den egna butiken och för detaljhandeln i stort.

– Det är ett gott tecken att handlarnas syn nu i två månader i rad ljusnat, både vad gäller försäljningsutvecklingen och bemanningen i butikerna, säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel

Källa: FL-Net

Inga kommentarer: