söndag, februari 22, 2009

Mobilreklamen ökar i Finland

Lågkonjunkturen får annonsörerna att trycka på bromsen. Samtidigt flyttar en allt större del av reklamen från TV och tidningarna till webben och mobiler.

Men för att mobilreklam skall fungera får den inte upplevas påträngande, säger Mikael Rönnblad på Elisa.

Nätreklamen har redan tagit ordentligt fart och till exempel Google gör stora vinster på att sälja annonsutrymme i anslutning till sina tjänster.

Reklamvolymens förändring:
  1. Dagstidningar – växer med några procent
  2. Gratistidningar – liten tillväxt
  3. Tidskrifter – växer med c. 10 procent
  4. TV – mycket liten tillväxt
  5. Radio – växer över tio procent
  6. Internet – växer med 50 %
  7. E-post – växer med 60 %
  8. Mobiltelefon – växer nästan 50 %
  9. Film – relativt liten tillväxt
  10. Direktreklam – växer över 25 %
Hur kunde nationella medier följa Google’s exempel? I flera år har branschfolk väntat på mobilreklamens genombrott men hittills har den låtit vänta på sig.

I år tar många företag för första gången in mobilen i sina reklamkampanjer. Intresset växer och nya byråer dyker upp som specialiseras sig på mobilreklam.

Mobilreklam anses fungera bäst i kombination med annonsering i andra kanaler som tv och tidningar.

Källa: HBL

Inga kommentarer: