måndag, april 20, 2009

Handlarna i Sverige tror på bättre tider

Även april månads Handelsbarometer visar på spirande optimism i handeln. Efter bottennoteringen i december [2008] har handlarnas framtidstro stigit rejält, i april med ytterligare nio enheter jämfört med förra månadens mätning.

Helge: situationen här är ännu oklar, men en viss optimism kan skönjas.

Andelen handlare som tror på fler anställda har också blivit fler jämfört med mars [2009] månads mätning. Detta gäller både för den egna butiken och för detaljhandeln i stort.

Helge: hur lång tid tar det att komma ut från svackan?

– Det är glädjande att framtidstron stiger hos handlarna, som är en grupp som dagligen möter många konsumenter och därför känner av konjunkturläget väl, säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel. (FL-Net)

Helge: konsumenterna är tysta?

Inga kommentarer: