söndag, april 19, 2009

Stadens Turismbolag i Borgå?

Borgå stad vill bli turistföretagare. Det låter kul. Tjänstemännen får någonting nytt att hålla på med.

Turistchefen Pipsa Kyöstiö vill samla alla som håller på med turism under samma tak.

Det kanske blir bättre med "Borgå Intourist" som koordinerar och samlar krafterna?

Mår turismen bättre om man bildar ett storbolag, ett slags Rautaruukki, för att främja strömmen av bussar från Helsingfors till Borgå gamla stad?

Kulturstaden Borgå skall ju också se till att den privata teaterverksamheten som har bedrivits av Putkonen skall ta slut och istället kommer en "professionell teater".

Nuläget:
  1. Borgå Tours (på uppdrag av landskapsförbundet)
  2. Turistbyrån
  3. Posintra (turismprojekt)
Borgåmodellen väcker även motstånd. Birgitta Palmqvist vid Porvoo Tours är mycket kritisk till stadens planer på eget turistbolag, skriver Borgåbladet torsdagen den 16 april 2009.

Hon tycker att förberedningen har skett med stor brådska och konsekvenserna har inte beaktats.

Konstfabriken figurerar i bakgrunden. I de plander för turismbolaget som har presenterats finns nämligen intäkter från biljettförsäljning och turismtjänster budgeterade.

Ifall planen genomförs är det möjligt att det privatägda Porvo Tours inte mera behövs.

Företagarna har redan hunnit reagera. Insändare har skrivits. Borgå är pilspetsen som fokuserar marknadsföringen av marknadsföringen.

Utan Borgå anses regionen inte ha någon större dragningskraft.

Argument:
  1. skaldestaden
  2. strandbodarna
  3. den gamla trähusbebyggelsen
Tanken om att samlade krafter leder till ett bättre resultat får kanske genklang bland politikerna. Man vet ju inte alltid vad som händer bakom kulisserna. Det kan ju finnas motiv som inte dras fram i rampljuset. Jag skall följa med utvecklingen.

Inga kommentarer: