lördag, april 11, 2009

Öland juli 2003

Jag besökte Öland den första veckan i juli 2003 och sitter nu i trädgårdsstaden Tapiola, Esbo och tyder gamla anteckningar från min resa till Sverige.

Omkring 1750 tog resandet av nya väderkvarnar ordentlig fart och det skedde med en sådan intensitet att vid mitten av 1800-talet svingade mer än 2000 kvarnar på ön.

Bakom den våldsamma expansionen låg en ökad uppodling av åkermark, en livlig hemmans klyvning och de ljusa konjunkturerna, vilket sammantaget ledde till ett bättre välstånd.

Det ihärdiga kvarnbyggandet var en av orsakerna till de öländska skogarnas hastiga förminskning. "Nästan hwarje Hemmasbrukare äger en enskilda qvarn..."

1885 flyttades den sju våningar höga holmländaren i Sandvik - Sveiges största kvarn - hit från Vimmerby i Småland.

Inga kommentarer: