söndag, april 12, 2009

Unika bilder från en förgången tid

Jag jobbar med tanken att ta fram unika bilder från en förgången tid. Det behöver inte vara urgammalt eller historiskt, det räcker att bilderna placeras i ett nytt sammanhang.

Vi lyckades skapa en ny sorts gruppdynamik som ledde till kreativa lösningar. Detta experiment fördjupar också förstående om gruppbildning med hjälp av social media.

Social media kan användas för att förbättra gränsöverskridande samarbete. "Lika barn leka bäst" och därför gäller det att hitta rätta referensgrupper för vårt mobila experiment.

Vi kan kombinera gemensamma och individuella målsättningar genom att delta i olika samlingsplatser.

Inga kommentarer: