fredag, oktober 23, 2009

Betyder 2011 en förändring mot det bättre?

Många tror att ekonomin vänder mot det bättre våren 2011.

De flesta är överens om att krisen i Finland fördjupas genom 2010.

Arbetslösheten stiger, exportföretagen kommer att ha det kämpigt.

Kommunernas ekonomi går  åt skogen.

Finland är på väg mot en långvarig strukturell kris. Industrin minskar på sin personal, fabriker stängs och välfärdsstatens finansiering blir allt svårare.

Levnadsstandarden uppehålls med hjälpa av en ökad upplåning.

Inga kommentarer: