lördag, oktober 17, 2009

Att köpa och betala med SMS

Danska banker har en lösning på hur man ska kunna betala via mobiltelefonen.

Antagligen kan lösningen på sikt ersätta användningen av kreditkort och kontanter.

Denna möjlighet har diskuterats länge, men jag väntar ännu på det stora genombrottet. 

Smart telefonerna är ju egentligen avancerade datorer och kanske denna nyhet kan illustreras med konkreta exempel 2019?

När mobilbetalning sker direkt via kundens bankkonto försvinner taket på 225 euro per betalning. (FNB-T-RITZAU)

Inga kommentarer: