söndag, december 20, 2009

Amerikanarna har inte ändrat sig

G5_16.10.2009_Loviisa 038Efter två veckor av ytterst sega förhandlingar var förväntningarna på Bella Center i Köpenhamn enorma på att USA:s president Barack Obama räddar dagen.

Obama’s blixtvisit till Köpenhamn gav som resultat tidigare löften om utsläppsnedskärningar och omvandling av det amerikanska samhället till ett med mindre utsläpp och mindre konsumtion på energi.

Kan hända att EU inte heller minskar sina utsläpp i den takt vi har hört talas om. Stats- och regeringschefer lyckades inte komma överens om definitiva beslut och konkreta åtgärder.

Kina och USA, världens största nedsmutsare har nyckelposition för ett klimatavtal. Bindande avtal kräver också ett system för att dela information och övervaka att alla fyller sina förpliktelser.


Kina har lovat minska sina koldioxidutsläpp i förhållande till BNP med 40 – 45 procent före år 2020, medan USA lovade sänka sina utsläpp med 17 procent jämfört med nivån 2005. Det motsvarar 3 – 4 procent jämfört med 1990. EU har samtidigt lovat minska sina utsläpp med 20 procent.

De rika länderna lovar minska sina utsläpp med 80 procent före 2050, men utkastet nämner inga juridiskt bindande avtal, innehåller inga nya verifieringsmekanismer.

Det blev bara en deklaration om att temperaturen inte får stiga mer än 2 C. Det stora mötet producerade mycket munväder, konsumerade papper och massor av flygplan kom och for i väg. Kanske följande möte i Mexico leder till något mer konkret. Vi får vänta ett år till.

Inga kommentarer: