fredag, februari 05, 2010

Hur går det för den enskilda individen i nya Lovisa?

03022010143 Det ekonomiska klimatet är kärvt i Finland. Recessionen är över på en del ställen i världen, men det tar en lång tid för den finska exportindustrin att repa sig efter krisen.

'Arbetslösheten kommer antagligen att öka dramatiskt under våren 2010, säger experter. Ingen har sagt hur högt arbetslöshetssiffran stiger.

Men vi vet att det inte går bra för alla. Statens skuldbörda stiger. Kommunerna har det svårt flera år framåt då skatteintäkterna inte räcker till.

Hur går det för den enskilda individen? Den ekonomiska krisen syns inte ännu på gatuplanet, men det är ett faktum att det går dåligt för många människor. Men i mitten av allt välfärd vågar folk inte tala om sina problem.

Borde vi uppmuntra till en dialog och diskussion?

Inga kommentarer: