lördag, mars 13, 2010

Det ser ljusare ut för Lovisa

03022010145Sampobanken förutstpår svag ekonomisk tillväxt för Finland. Trots allt ser det ljusare ut i nya Lovisa. Investeringarna kommer i gång. Det är motorvägen från Forsby till Kotka som sätter fart på de lokala aktiviteterna.

Sampo förutspår att totalproduktionen inte stiger med mer än 1,5 procent 2010. Nästa år tror banken att tillväxten ökar till 2,5 procent, vilket inte heller är något att fira för efter en nedgång på åtta procent i fjol.

Den svaga tillväxten innebär att arbetslösheten fortsätter att öka i år. Den kan stiga till 10 procent. Hur går det i nya Lovisa? Vi har ingen storindustri här. Det blir troligen livligare i hamnen med ökad trävaruexport. Men hamnstrejken fortsätter och skogsbolagen har inga lager dit varorna kunde föras i väntan på att strejken tar slut.

Räntona stiger inte på grund av den vacklande ekonomi förrrän i slutet av 2010. Det finns ingen klar risk för inflation och därför höjer centralbankerna inte styrräntorna. Nu vore det billigt att dra igång nya investeringsprojekt som lovar ett bra kassaflöde på kort sikt.

Inom exporten tror Sampobanken på en snabbare utveckling än inom ekonomin i allmänhet eftersom tillväxten håller på att tillta i våra viktigaste exportländer. I synnerhet träindustrin väntar sig en ordentlig uppgång, skriver HBL.

Inga kommentarer: