fredag, mars 12, 2010

Nya jobb till Lovisanejden kommer längs motorvägen E18

25022010727

Fyrtio till femtio nya företag grundas i Lovisanejeden årligen. Jag har ingen statistik till handa om hur många slutar, men har nog klottrat siffrorna i någon blog som kanske dyker upp senare och linkas till denna postning.

En större effektivitet syns inte i produktivitetssiffrorna fast personalen har slimmats ned till ett minimum speciellt i stora börsbolag.

Mindre företag har inte minskat personalen lika dramatiskt. De minsta har visat försiktighet med att säga upp personal fast krisen har varit djup i många branscher.

Produktivitet handlar inte om att öka arbetstempot till högsta stress- och jäktnivå utan att göra jobbet smartare.

  • Produktivitet
  • Produktionsstrukturen
  • Pekka Himanen föreslår mångkulturell blomstring (Blomstringens manuskript)
  • Produktionssystemet bör ändras till en grön informations- och interaktionsekonomi
  • Välfärdssamhället uppdateras till version 2.0

Nokia och skogsbolagen hjälpte Finland upp från krisen förra gången men nu finns inga tydliga räddare i sikte. Sysselsättningen kommer inte att upprätthållas av tillverkningsindustrin. Ekonomin kommer i allt större grad att drivas av små- och medelstora företag som kommer ut med innovativa produkter och tjänster.

  • Himanen förespråkar ett Finland som tänker positivt
  • Främlingsfiendtlighen borde omvandlas till mångkulturell samverkan
  • Nya jobb kan trollas fram via innovativa småföretag
  • Vi behöver ett brett nytänkande för att minska arbetslösheten som stiger till tio procent

Inga kommentarer: