söndag, mars 07, 2010

Pryltorget, små annonser och mikroarbete

E71_24.10.2009_Sotkamo 027

Det går att annonsera gratis med HBL-kortet på pryltorget. Tidningen har även en TILL EN TJÄNST som kostar varje måndad 49 euro per rad, 135 euro / 3 månader, 225 euro / 6 månader, 390 euro / 12 månader och dessutom tillkommer Moms 22 %.

Klassifierade annonser har fuunnits länge och är en del av tidningarnas affärsmodell. Nu öppnar jag här diskussionen om mikroarbete / mikrojobb även på svenska.

Mikroarbeten uppstår snabbt, oförväntat och kräver en snabbare informationsmodell. Den japanska Otetsudai-modellen är intressant. Mikrojobb och plats presenteras i mobilens GPS-program och arbetstagaren kan matcha jobbet gentemot sin mini-CV.

Kortjobben ökade efter depressionen på 1990-talet. Förra veckan diskuterade vi mikroarbete på Sitra med en grupp som bestod av tolv personer. Utvecklingsdiskussionen fortsätter i Qaiku, Facebook, Buzz och andra sociala medier.

 • Hur kan vi trolla fram mikroarbeten?
 • Om varje finländare köper mikroarbet för 1 euor per dag, leder detta till en summa som närmar sig 2 miljarder per år

Vår uppgift är att ge en gestalt åt osynliga mikroarbeten. Vi sysslar med en gestaltning som blottar den synliga verkligheten i minsta detalj. Till och med så ingående att den öppnar insyn i det som ligger bakom det synliga, matematikens och logikens världar.

 • mikroarbetets värld är fragil och dubbelbottnad
 • massor av mikroarbete blir aldrig gjort eftersom behov och arbetskraft inte matchar
 • en vardaglig visuell observation tar inte fram de fragmentariska småjobben
 • vi har inte haft en mekanism som kan behandska oregelbunda och spridda mikrojobb

Med en ny systemlösning kan vi dra in arbetsgivare och arbetstagare i en tidigare osynlig värld. Konsekvensen blir att omöjliga världar blig möjliga världar. Olönsamma jobb kan genomföras om den administrativa bördan minskas eller slopas helt.

 • det gäller att öppna den osynliga verkligheten
 • vi letar oss in i traditionella orimligheter där förnuftet till en början vägrar att acceptera det som ögat ser
 • vi rutschar in i en transcendent värld, trots att  vi kanske inte trodde oss ha belägg för dess existens

Vad vi behöver hjälpmedel som visualiserar små och ännu mindre mikrojobb:

 • med hjälp av grafisk förträfflighet växer den nya verkligheten fram
 • vi kan stiga över osynliga gränser med deskriptiv bildlogik som för oss till nya sammanhang
 • vi ser verkligheten med skarpare ögon och ser samband som traditionellt inte kan upptäckas eftersom vi är otränade och visuellt fördummade

Inga kommentarer: