måndag, oktober 15, 2012

Gruv- och verkstadsindustrin i Skandinavien

2011-10-06 23.42.52

Aktiviteten inom den nordiska gruvindustrin är högre än på många år. Det pågår mängder av projekt som rör såväl järnmalm och nickel som guld och uran.

Före den ekonomiska krisen 2008 var nickepriset högt under en längre tid och det bidrog till en hög aktivitet i Finland, Sverige och Norge.

I Finland startades projekt i Keivitsa och ett annat i Tallvivara, Sotkamo. I Sverige och Norge är det flera företag som prospekterar nickel, däribland Blackstone Ventures.

- Skandinavien har på senare tid befäst sin position som EU:s viktigaste gruvregion och står sig väl i konkurrensen med alla framstående gruvområden i världen, sade Magnus Ericsson (2008-09-24), senior partner på Raw Materials Group, Europas ledande oberoende gruvbranschanalytiker enligt Industrinyheter.

När det gäller guld sker prospektering i Sverige, Finland och Norge. I Sverige är Lappland Goldminers aktiva utanför Lycksele i södra Lappland och i Finland har svenskbaserade Nordic Mining och Endomines projekt.

I Norge prospekterar både svenska Gexco och norska Store Norske efter guld och andra metaller.

Internationellt betraktas Skandinavien som underprospekterat. Det har lagts ner mer möda på andra områden i världen med liknande geologiska förutsättningar.

Aldrig har den svenska gruvnäringen producerat så mycket malm som den gjorde år 2011. Volymen icke järnmalm nådde upp till hela 36,9 miljoner ton och volymen järnmalm för anrikning nådde upp till 30,4 miljoner ton.

I Norden finns förutom naturtillgångarna en gedigen kunskap om gruvindustrin och en lång tradition tack vare företag som Sandvik och Atlas Copco. Outotec och Metso i Finland bör också nämnas. Dessutom är Skandinavien politiskt stabilt vilket gör det mindre riskfyllt att jobba här.

Inom järnmalmsområdet investerar statligt ägda LKAB för fullt uppe i Kiruna i norra Sverige och Northland Resources satsar på gruvor i Pajala i samma region.

I norska Sydvaranger, nära ryska gränsen, genomför australiensiska Northern Iron en storsatsning på järnmalmsbrytning. Företaget tog in omkring 100 miljoner australiensiska dollar från investerare på projektet.

När det gäller järnmalm och Norge kan även nämnas att den etablerade producenten Rana gruvor bytt ägare och planerar en expansion. Att järnmalmssidan var expansiv 2008 hängde nära samman med att priserna var mycket attraktiva.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, en expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, meddelade idag att 2011 var ett nytt rekordår för den svenska mineralnäringen. Rekordproduktion, rekordinvesteringar i prospektering och rekordmånga förlängda undersökningstillstånd, berättar websidan råvarumarknaden 9 maj, 2012.

Inga kommentarer: