tisdag, oktober 16, 2012

Finland är ett attraktivt tillväxtland för gruvindustrin

2011-09-01 15.21.08

BILD: Kainuun Sanomat, Finland  (1.9.2011)

Jag besöker Talvivaara i dag. Gruvan i Sotkamo planerar att femfaldiga sin produktion. Expansionen ger nya arbetsplatser, men samtidigt måste stora satningar göras för att minska miljöproblemen.

Enligt ELY-centralsen webbsida är Finland ett attraktivt tillväxtland för gruvindustrin. Bruttovärdet av försäljningen inom Finlands gruvindustri var 481 miljoner euro år 2009.

På torsdagen den 18.10.2012 anordnas ett seminarium I Kajaana där den lokala gruvindustrin presenterar sig själva och berättar om framtida behov gällande både arbetskraft och tekniskt kunnande.

2010 beräknades gruvindustrins omsättningen öka till 808 miljoner euro. Omsättningen ökar ytterligare under de närmaste åren när de gruvor som har inlett sin verksamhet uppnår full kapacitet och de gruvor som är under anläggning och planering öppnas.

Branschen är dock riskfylld och konjunktursvängningarna i ekonomin har en snabb återverkan på branschen. Så konstateras det i branschrapporten om gruvindustrin, som ANM Branschtjänst offentliggör i Kemi den 21 oktober 2010.
Rapporten kan läsas elektroniskt (på finska) på adressen
www.temtoimialapalvelu.fi
 
Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande: Finland är ett attraktivt tillväxtland för gruvindustrin (21.10.2010)

Inga kommentarer: