onsdag, juni 05, 2013

Projektplan Bioenergi Kusten

Microsoft Word - Projektplan_BioenergiKusten_webversion_250209.doc - get_file


Bioenergi Kusten” är ett utvecklingsprojekt vars ö vergripande mål är att befrämja användningen av och tillgången på lokala fasta biobränslen i uppvärmning och energiproduktion. Projektstrategin utgår från att befrämja värmeföretagande, uttag av energived, vedhandel och användning av biobränslen för uppvärmning genom att erbjuda rådgivning, arrangera informationstillfällen, producera informationsmaterial och utveckla webbtjänster. Projekttiden omfattar 1.1.2009-31.12.2011.


Som projektägare och förvaltare fungerar Finlands skogscentral, region kusten. Utvecklingsprojektet genomförs i nära samarbete med Södra skogsreviret, skogsvårdsföreningar, entreprenörer, Finlands skogscentral, region Häme-Uusimaa samt universitet och yrkeshögskolor. Verksamhetsområdet omspänner tre ELY-centraler och är sålunda ett regionöverskridande projekt. Samarbetet över regiongränserna förväntas skapa förutsättningar för ett fruktbart utbyte av information mellan de deltagande aktörerna.
Projektet finansieras genom Programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland d.v.s. EU och nationell finansiering. Landsbygdsprogrammet har som mål att bevara livskraft och verksamhet på landsbygden, att förbättra miljön och att trygga en hållbar utveckling genom användning av förnybara naturtillgångar.Inga kommentarer: