onsdag, juni 05, 2013

TRAENERGIFORUM - PUUENERGIAFOORUMI / BIOENERGI KUSTEN

TRAENERGIFORUM - PUUENERGIAFOORUMI / BIOENERGI KUSTEN

Träenergi forum erbjuder tjänster för värmeproduktion med biobränslen genom projektverksamhet, information, kursverksamhet, samarbete och konsultrådgivning. Träenergiforum fungerar som en enhet inom Finlands skogscentral, region kusten med Vasa som stationeringsort. Utvecklingsprojektet Bioenergi kusten verkar under åren 2009-2012.

Inga kommentarer: