torsdag, juli 11, 2013

Om Tidningen Trä

Om Tidningen Trä


Om Tidningen Trä

Tidningen Trä är Svenskt Träs tidning för inspiration och kunskap till den svenska bygg- och fastighetssektorn. Målgruppen är främst arkitekter, konstruktörer, ingenjörer, byggherrar samt studenter och lärare. 
 
Tidningen ges ut fyra gånger per år och kostnadsfritt till målgrupperna. För att anmäla dig som prenumerant, klicka på fliken ”Prenumeration” ovan för att fylla i dina uppgifter.

Enligt den senaste Demoskop-undersökningen är Tidningen Trä till nytta i arbetet och en tidning läsaren gärna rekommenderar andra. Hela 75 procent av läsarna uppger att de sparar tidningen för att kunna läsa den vid flera tillfällen.
Tidningen Trä startade 1986 och har en tryckt upplaga på 20 000 exemplar. Tidningen är TS-kontrollerad.

Inga kommentarer: