tisdag, maj 27, 2014

Nordautomation fick en stor beställning

 Vi går mot bättre tider, skogsindustrin har börjatt investera igen. Företaget  Keitel Group bygger en ny träförädlingsanläggning i Kemijärvi. Slutprodukten blir bland annat limträ för den internationella markanden.

Keitele Gruppen har sina största anläggningar i Savolax, i den lilla kommunen Keitele med cirka 2 500 innevånare, därtill ett sågverk i Alajärvi.
 
Industrirådet Ilkka Kylävainio har byggt familjeföretaget Keitele till ett av landets största privatägda sågverk och träförädlare. Företaget grundades 1981, har över 300 anställda och omsätter cirka 135 miljoner euro per år.

nordabestall

Lappi Timber Oy och Keitele Engineered Wood, dotterföretag inom Keitele Group, gör en omfattande nyinvestering i en såganläggning samt vidareförädling i Kemijärvi.

Kristinestadsföretaget Nordautomation Oy förhandlade sig till leverantör av en timmersorteringsanläggning med hög kapacitet, ett sågintag samt barkahanteringsanläggningen till det nya sågverket.

Värdet på ordern uppgår till närmare 5 miljoner. Leveranstidtabellen är mycket stram. Anläggningen skall vara i drift före årets slut.


Förändringar inom Nordautomation


Företagets ägare Pauli Ojala har valts till styrelseordförande och diplomingenjör Juha Hakala har utnämnts till verkställande direktör. I bilden ovan (längst till vänster) ser vi företagets långvarande försäljningsdirektör Keijo Lamminen.

Källa: Syd-Österbotten, Keitel Group, Wikipedia
Inga kommentarer: