tisdag, juli 22, 2014

Sommaren är kort


DSC09906Vi har varit flitiga med Irja i Björbeborg. Irja skrev och jag tog bilder.

Lions Club Finland årsmötet “Vuokatti 2015” går av stapeln i Sotkamo 12.6. – 14.6.2014.

Björneborg arrangerad årsmötet 2014, Åbo kommer efter Sotkamo 2016, Joensuu 2017 och Uleåborg 2018.

Den finskspråkiga hemsidan för Vuokatti 2015 hittar ni här: http://lionsvuosikokous2015.fi/

En förkortad svensk och engelsk version finns tillgänglig före årets slut. 

Inga kommentarer: