lördag, november 29, 2014

Kaunisvaara Gruvan i Pajala - Northland Resources

Kaunisvaara - Northland Resources

Mikael Neemi - Popular Music from Vittula.
Kaunisvaaraprojektet utanför Pajala i Norrbotten är Northland Resources
längst framskridna gruvprojekt.

Inom ramen för projektet utvecklas just nu två järnmalmsgruvor – Sahavaara och Tapuli.

Kaunisvaara ligger cirka 150 kilometer från statliga  LKAB:s två gruvor i Kiruna och Malmberget.

Geologiskt sett finns det stora likheter mellan Northlands fyndigheter i Sahavaara och Tapuli och LKAB:s gruvor.

En av faktorerna som gör Kaunisvaara så intressant är att malmens egenskaper gör det möjligt att producera ett koncentrat med mycket hög järnhalt.

Med 69 procent järn i koncentratet kan Northland leverera en premiumprodukt till ståltillverkare och därmed även inbringa ett avsevärt mycket högre pris än många konkurrenter.

Dessutom är Kaunisvaara beläget i ett område med lång gruvhistoria, med närhet till befintlig infrastruktur, vilket förenklar transporten till kunder samt
med en befolkning med god utbildning och erfarenhet som kan bidra till
bolagets utveckling.

För transporterna från Kaunisvaara använder Northland Resources en 150 km lång befintlig väg till en omlastningsterminal i Pitkäjärvi där järnvägstransporten tar vid på den 226 km långa Malmbanan till Narvik i Norge.Inga kommentarer: