lördag, november 29, 2014

Gruvan i Kaunisvaara - Northland Resources

Kaunisvaara - Northland Resources - Pajala, Norrbotten


Den 1 december 2011 fick Northland byggnadslov för en ny terminal i Narvik.

Den 25 februari 2013 kunde det första fartyget lastat med järnmalmskoncentrat från Kaunisvaara lämna hamnen för leverans till kund.

Narviks hamn är isfri åter runt. Här kan Northland, när all lossnings- och lastningsutrustning installerad, lasta sitt järnmalmskoncentratet ombord på stora lastfartyg - så kallade Cape Size Vessels, som kan ta upp till 180 000 ton last.

Terminalen består av bland annat en ny kaj, lagerlokaler samt lossnings- och lastningsanordningar.

Kaunisvaara har en betydande dokumenterad järnmalmsreserv som räcker i
minst 19 år, vilket förväntas generera ett starkt kassaflöde.

Bolaget har redan lyckats sälja de första sju årens produktion i så kallade ”off-take agreements” till tre kunder: Tata Steel, Stemcore samt Standard Bank. 

I september 2010 presenterade  Northland Resources ett positivt resultat för en så kallad Definitive Feasibility Study (DFS). 

Resultatet visade att Northland kan bedriva en ekonomiskt lönsam verksamhet genom Kaunisvaaraprojektet samt att projektet är tekniskt genomförbart. Denna studie uppdaterades i maj 2011 med detaljerna kring logistiklösningen.

I slutet av 2011 låg bolaget väl i fas med planerna att påbörja den första brytningen av järnmalm i Tapuli dagbrott.

Första malmsprängningen kunde genomföras den 18 oktober 2012 och i december startade produktionen i anrikningsverket.

Levererans av det högkvalitativa järnmalmskoncentratet startade alltså den 25 februari 2013.

Inga kommentarer: