fredag, juli 17, 2015

Robotik och automation för modern träförädling

PicsArt_1399656271141

Forskare, arkitekter, leverantörer, entreprenörer, byggherrar och journalister arbetar med modeller som lyfter Finland till en ledande tränation.

Vi bör förbättra kunskapen om träbyggnad i Finland men även i de viktigaste exportländerna och vi ser en stor potential för träförädling inom byggnadsindustrin.

Alla som vill bo bra och i samklang med naturen är en potentiell ägare för ett hus i trä.

Träförädlarna skall tillsammans använda och utveckla  råvaran på ett modernt sätt.

Träbyggandet kräver inte nödvändigtvis en storskalig produktion.

Det är viktigare att satsa på träkunskap, idéerikedom och ett smidigt samarbete mellan parterna för att framdriva en rationell produktion. För ökad produktivitet kan modern tillverkning utnyttja både automation och robotik.

Inga kommentarer: