torsdag, april 06, 2017

Att bygga i Trä


Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. 

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Källa: Svenskt Trä


Inga kommentarer: