tisdag, maj 09, 2017

Träförädlingsindustrin har en stor roll


Åren går, elektronik och teknologi har fått en större betydelse, men träförädlingen har fortfarande en betydande roll i Skandinavien. Finland söker efter sin framtida storhet efter Nokias solnedgång. 

Expertis och fördjupande kunskap kan göra skillnad. Trä är dagens enda förnybara byggnadsmaterial vilket skapar goda möjligheter för ett miljövänligt och hållbart byggande. Därför vill vi bygga mera i trä.

Ett ökat användande av trä svarar mot de ökade krav som ställs på effektiva och konkurrenskraftiga konstruktionslösningar samtidigt som attraktiva miljöer skapas för slutanvändarna.
Inga kommentarer: