lördag, oktober 20, 2012

Aitik Europas största koppardagbrott

Aitik är Sveriges största koppardagbrott. Malmen räkker till 2029.  Varje dag, dygnet runt bryts och transporteras en stor mängd berg i Aitiks dagbrott. Fyndigheten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver.

Arbetet sker med några av världens största maskiner. Här finns bergtruckar som väger 570 ton med last, där bara hjulet är fyra meter i diameter, grävmaskiner som rymmer upp till 45 kubikmeter berg i skoporna, hjullastare som väger 210 ton samt borrmaskiner som väger 181 ton och borrar 16 meter djupa hål.

Aitik har över 600 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare. Som alla andra gruvor ska Aitik efterbehandlas när verksamheten upphört. Efterbehandlingen av gruvan sker successivt och redan nu ser man goda resultat av det arbetet.

KÄLLA: Boliden, Atik, Sverige http://www.boliden.com/sv/Verksamheter/Gruvor/Aitik/ (2012)

 • Man gör en borrplan
 • Viktigt att borrhålen hamnar rätt
 • Digitala borrplanerna (211 mm diameter)
 • Laddningsarbetet är kritiskt : tungan rätt i mun
 • Salvan aktiveras
 • Nästa steg är lastning
 • Grävmaskinerna största som finns
 • Varje skopa innehåller 80 ton berg
 • truckarna 300 ton per last 
 • rymlig service-verkstad, störst i Sverige 
 • krossarna smular till bitar 40 mm
 • transportbandet 7 km, hälften under jorden
 • allt styrs från kontrollrummet
 • stenarna mals med vatten
 • flotationen, skumbiladare, kalk 
 • förtjockningstankar
 • körs till järnvegsterminal med lastiblarna
 • Bolidens smältverk i Rönnskär
 • Pumpas till sandmagasin

Återställa naturen
Hur skall vi ta tillbaks
Återvunnet vatten används för att motvärka damning

Grus för vägbyggning
Dagbrottet formas en dag till en vacker sjö
Återvinningsbara produkter

Inga kommentarer: