måndag, oktober 22, 2012

Gruvan ska rädda Pajala, Sverige

20121022_102655_kaivokset

BILD: Helge V. Keitel, KK-Net, Finland (2012)

KÄLLA: SYDSVENSKAN, Sverige, Publicerad 17 juni 2010 23.31 och http://www.regeringen.se/sb/d/15507/a/192704

Webbkamera - Northland - Följ utvecklingen i Northland Resources Kaunisvaaraprojekt.      http://www.webbkameror.se/byggkameror/northland/index.php

Northland Resources AB  bygger just nu ett av Sveriges största industriprojekt till en byggkostnad av 5 miljarder sek. I Kaunisvaaraprojektet kommer Tapuli järnmalmsgruva och Sahavaara järnmalmsgruva att ingå samt tillhörande anrikningsverk.

Produktionsstart planeras till Q4 2012 och första leverans till kund under första halvåret 2013.

Läs mer på webbplatsen: http://www.northland.eu/sv-se/arbeta-med-oss/attraktiva-pajala

Pajalas befolkning har halverats. Men ett nytt hopp har tänts: det finns järn under myrarna. Och när gruvbolaget lockar med nya jobb.

 

PAJALA VÅREN 2012

Den sista snön håller på att smälta bort över Sahavaaras myr. Mellan granarna syns spår av älg. Långt borta hörs några tranor skrika. Annars är stillheten total.

Från kullen intill gruvbolagets provhål är utsikten bedövande. Mil efter mil med orörda skogar och sankmarker. Man ser möjligheterna. Gruvan kan bli Pajalas frälsning.

Här och var sticker röda käppar upp. De markerar var borrkärnorna har tagits. Det har hittats järnmalm på sistone. Väldiga fyndigheter. Och nu ska allt förändras.

Om ett par månader river Northern Resources upp ett två kilometer långt dagbrott. Efter decennier då de unga flyttat söderut och lämnat de gamla kvar råder rena Klondyke-stämningen i Pajala.

- Ärligt talat, vad ska vi ha all den här vackra naturen till om det inte finns några jobb och inga människor som kan  nyttja den? funderar en och annan i Pajala.

Diskussionen på lunchrestaurangen vid Hotell Smedjan där alla träffas. handlar så klart om gruvan. Järnet ska räcka i minst tjugo år, har bolaget sagt.

Häromveckan lovade infrastrukturminister Åsa Torstensson en räls till Finland. Då blir det inte bara ett anrikningsverk i Pajala, utan också en pelletfabrik. Mervärdet stannar i kommunen.

På morgonen har Sveriges TV Rapport en glad nyhet för Pajala: Kinas efterfrågan på järn ökar. Världsmarknadspriset på metallen väntas stiga med 80 procent i år (2012).

– Gruvan är inget ”fly in-fly out”-projekt, försäkrar Niclas Dahlström, informationschef på Northern Resources som är registrerat på Oslobörsen.

Bolaget har satsat 400 miljoner kronor på prospektering. Och ska investera fyra miljarder i anläggningar.

– Det här är långsiktigt. Det enda som kan rycka undan marknaden är ett inbördeskrig i Kina, säger Dahlström.

Hans jobb är att förankra brytningen på orten. Inte minst bland de unga. Det har kommit arton pojkar och två flickor från industriprogrammet på Laestadiusgymnasiet för att lyssna och titta på borrprover i en plåtlada utanför byn.

– Vi upplever att vi skriver industrihistoria, säger Niclas Dahlström entusiastiskt.

 

REGERINGEN

Pressmeddelande
10 maj 2012
Socialdepartementet
Regeringen ger klartecken för gruva i Pajala

Regeringen har idag beslutat att bifalla Pajala kommun i frågan om detaljplanen för Tapuli gruva. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av upplag, ett anrikningsverk och andra byggnader inom planområdet. För att underlätta framtida förändringar i gruvverksamheten innebär planen även att befintliga byggnader kan byggas ut utan att bygglov krävs.

Pajala kommun beslutade 2010 att anta detaljplanen för Tapuli gruva. Länsstyrelsen i Norrbottens län upphävde beslutet att anta detaljplanen, och kommunen överklagade då till regeringen.

Regeringen har idag bifallit kommunens överklagande och upphävt länsstyrelsens beslut. Skälet är att länsstyrelsen inte visat att planen medför olägenheter för närboendes hälsa och säkerhet. Regeringsbeslutet innebär därmed att detaljplanen nu kan genomföras.

- Det här är ett viktigt beslut, både för Pajala kommun och för hela Norrbotten. I och med dagens beslut kan gruvan utvecklas till en fullskalig verksamhet, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Malmbrytningen i gruvan beräknas pågå till år 2025 med sammanlagt ca 100 miljoner ton.

Inga kommentarer: